Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Do naszych szkół trafiły kolejne laptopy.

 

Już po raz drugi Gmina Lutomiersk otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie wykorzystany na potrzeby zdalnej nauki. Przypominamy, iż w kwietniu w pierwszej edycji programu „Zdalna Szkoła” dzięki pozyskanej dotacji do uczniów naszych szkół trafił nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania, w tym 25 laptopów i słuchawek. Opiewający na kwotę 60.000.zł.

W dniu dzisiejszym dyrektorzy szkół podstawowych odebrali sprzęt komputerowy, zakupiony przez Gminę Lutomiersk ze środków pozyskanych w ramach projektu grantowego pn. „ Zdalna Szkoła +”Sprzęt został przekazany na ręce dyrektorów szkół z terenu naszej Gminy. Laptopy i słuchawki zostały rozdysponowane do szkół proporcjonalnie do ilości uczniów w danej placówce. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lutomiersku otrzymała 12 szt. laptopów ze słuchawkami., Szkoła Podstawowa im Marii Konopnickiej w Kazimierzu 6 szt.  i Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szydłowie 5 szt. Tym razem sprzęt trafi w szczególności do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+), uczęszczających do szkół podstawowych na terenie naszej Gminy.

Kwota pozyskanych przez Samorząd Gminy Lutomiersk środków na zakup sprzętu komputerowego to 54.999,90 złotych.

Zakupione laptopy i słuchawki przydadzą się do nauki zdalnej w czasie wciąż trwającej w Polsce epidemii koronawirusa, gdy lekcje odbywają się na odległość za pośrednictwem łączności internetowej.

Grant został przyznany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 “Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – Zdalna Szkoła +.

8 czerwca 2020


Zapraszamy na zajęcia do Goku

4 czerwca 2020


INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Informacja dla interesantów
Kasa Urzędu od poniedziałku 8 czerwca br. do odwołania czynna w godzinach:
Poniedziałek : 7.30 – 16.30
(przerwa 13.00 – 13.30)
Wtorek : 7.45 – 13.30
Środa : 7.30 – 13.30
Czwartek : nieczynna
Piątek : nieczynna

Za utrudnienia przepraszamy!

4 czerwca 2020


OGŁOSZENIA o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego