Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Mikołajki w Gminnym Ośrodku Kultury

12 grudnia 2017


Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Przejdź do - Program operacyjny Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku w dniach 5-6 grudnia 2017 r. wydał II transzę artykułów spożywczych  w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 –2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. W miesiącu grudniu br. przewidziano dystrybucję blisko 4 ton żywności. Ogólnie w Podprogramie 2017 przywieziono już blisko 8,5 tony artykułów spożywczych, dzięki czemu z pomocy mogło skorzystać  410 osób  z terenu Gminy Lutomiersk.

 

7 grudnia 2017


Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane realizacją projektu w ramach konkursu na rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-002/17 w ramach Poddziałania IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT (wyłącznie usługi zdrowotne) ogłoszonego w dniu 29 listopada br.

Dane dotyczące spotkania
miejsce: siedziba Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi, ul. Wólczańska 49,
sala konferencyjna w budynku A, parter
termin: 14 grudnia 2017 r., od godz. 10:00
rejestracja w godz. 9:30 - 10:00

Prosimy o rejestrację na spotkanie za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie http://wuplodz.praca.gov.pl/web/rpo-wl/-/5906681-spotkanie-informacjne-dotyczace-konkursu-na-rozwoj-uslug-medyczno-opiekunczych

Zapraszamy również do zapoznania się z informacjami o konkursie znajdującymi się na stronie

Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

6 grudnia 2017


Zaproszenie na Warsztaty

6 grudnia 2017