Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przerwa w dostawie energii

19 lutego 2020


Zaproszenie na spotkanie z mieszkańcami

18 lutego 2020


OGŁOSZENIE - KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

 

            Centralny Port Komunikacyjny przedstawił  projekt dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego".

W terminie od 10 lutego 2020 r. do 10 marca 2020 r. włącznie, na stronie internetowej konsultacje.cpk.pl każdy zainteresowany może od teraz zgłaszać uwagi do korytarzy nowych linii kolejowych i tras drogowych planowanych w ramach inwestycji CPK.

Planowane koncepcje linii kolejowych zaplanowane są m.in. przez Gminę Lutomiersk (Bechcice, Kolonia-Bechcice, Prusinowiczki, Mikołajewice, Zalew).

            Wójt Gminy Lutomiersk jest przeciwny projektowanej koncepcji przebiegu nowych linii kolejowych wyznaczonych przez CPK i wniesie w wyznaczonym terminie uwagę.

            Jednocześnie wskazać należy, iż przedłożony w 2013 roku przebieg linii kolei dużych prędkości przez PKP Polskie Linie Kolejowe w Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości „ Warszawa - Łódź – Poznań/Wrocław” wyznaczony był w zupełnie innym miejscu tj. w południowej części gminy Lutomiersk przy granicy z gminą Pabianice.

 

Wszystkich zainteresowanych koncepcją zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej:

www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl

Uwagi należy składać poprzez stronę:

www.cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej

lub pocztą (formularz do pobrania)

www.cpk.pl/uploads/media/5e3d9db422425/konsultacje-ssl-wersja-do-pobrania.pdf

 

 

 

14 lutego 2020


Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski można składać w terminie od 5 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dotację określonego w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 2020 jest to kwota 100.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, w Sekretariacie - pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu – pn. 730 – 1630; wt., śr., czw. 7 30 - 1530; pt., 730 - 1430.

Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł. jednak nie więcej niż 70% całkowitych kosztów inwestycji.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Lutomiersk.

Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej Gminy Lutomiersk – www.bip.lutomiersk.info - zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub w siedzibie urzędu (Plac Jana Pawła II nr 12), pok. 4.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk” zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.lutomiersk.info – zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie urzędu (Plac Jana Pawła II nr 12), pok. 4 lub telefonicznie pod numerem 43 677 50 11 wew. 144.

11 lutego 2020