Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zasady segregacji odpadów

17 stycznia 2020


Obwieszczenie Wojta Gminy Lutomiersk-przystapienie do sporządzenia planu miejscowego dla części obrębu geodezyjnego Bechcice oraz Kolonia Bechcice

15 stycznia 2020


Obwieszczenie Wojta Gminy Lutomiersk-przystapienie do sporządzenia planu miejscowego dla części obrębu geodezyjnego Florentynów

15 stycznia 2020


ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

UWAGA

ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA ODPADY KOMUNALNE

 

Urząd Gminy Lutomiersk uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. ulega zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z § 2 Uchwały Nr XVIII/136/19 Rady Gminy Lutomiersk z dnia  26 listopada 2019 r. opłata za odpady segregowane wynosi 24,00 zł., jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty wynosi  48,00 zł od osoby.

14 stycznia 2020