Obiekty Sportowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Obiekty sportowe na terenie Gminy Lutomiersk:

Na terenie Gminy Lutomiersk działają dwa kluby sportowe, w którym dzieci, młodzież i dorośli rozwijają swoje umiejętności piłkarskie. Klub „MKS Mianów” działa od 2006 roku, propaguje aktywny tryb życia dzieci i młodzieży oraz promuje Gminę na zewnątrz. Klub "KS Orzeł" z Kazimierza działa od sierpnia b.r. Promuje zdrowy tryb życia, wspiera działalność sportową, rozwija zainteresowania sportowe wśród dorosłych, dzieci i młodzieży. 

Gmina Lutomiersk posiada szeroką bazę sportową.

Na stadionie sportowym w Lutomiersku przy ulicy Mickiewicza organizowane są turnieje piłki nożnej, Dni Lutomierska, Dni Dziecka itp.

Na terenie Gminy znajdują się także obiekty sportowe umiejscowione przy szkołach: sale gimnastyczne, boiska wielofunkcyjne, kort tenisowy, boisko do siatkówki. Wybudowana została także nowoczesna hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Lutomiersku.

Powstało nowoczesne boisko do piłki nożnej w miejscowości Kazimierz przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kazimierzu. W maju br. oddano do eksptoatacji boisko do piłki plażowej,położone na terenie działki o nr ewid. 577 w Lutomiersku. Boisko poszerza możliwości spędzania czasu wolnego przez mieszkańców, a także zachęca do aktywnego wypoczynku.  

Nadmienić trzeba, iż Gmina poszerzyła swoją bazę sportową o boisko typu „Orlik” oraz liczne place zabaw dla dzieci. Na Orliku mieszczącym się w Lutomiersku przy ul. Piłsudskiego 1, odbywają się codziennie zajęcia sportowe - piłka nożna, koszykówka, siatkówka, a także gry i zabawy dla dzieci. Działają także trzy siłownie napowietrzne (plenerowe), gdzie każdy mieszkaniec może poćwiczyć na świeżym powietrzu.

Kompleks boisk sportowych "Moje boisko Orlik 2012" usytuowany przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Lutomiersku. Kompleks boisk czynny jest codziennie w terminie od 1 marca do 30 listopada każdego roku w godzinach ustalonych wg. harmonogramu zatwierdzonego przez Wójta Gminy Lutomiersk.  Na Orliku zatrudnionych jest dwóch animatorów sportu, Pan Patryk Kołakowski i Pan Bartosz Grąbkowski. Serdecznie zapraszamy do korzystania z obiektu!

Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce WYDARZENIA.

Regulamin korzystania z kompleksu sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" w Lutomiersku dostępny tutaj.

 

Cennik korzystania z obiektów sportowych usytuowanych na terenie Gminy Lutomiersk:

L.p. Rodzaj korzystania Opłata w zł/h zegarową
hala sportowa pełna sala gimnastyczna
1. udostępnienie dla klubów sportowych, organizacji pozarządowych z terenu gminy Lutomiersk na cele sportowo-rekreacyjne nieodpłatnie nieodpłatnie
2.  udostępnienie dla zorganizowanych grup i osób fizycznych z terenu gminy Lutomiersk na cele sportowo-rekreacyjne 100,00 zł 50 zł
3. udostępnienie hali/sal: obozom sportowym, koloniom itp. - ustalane jest indywidualnie z administratorem hali/sal
4. zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum z terenu gminy Lutomiersk oraz inne zajęcia sportowe, których organizatorem jest Gmina Lutomiersk nieodpłatnie nieodpłatnie
5. udostępnienie w celu prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lutomiersk 25,00 zł 25,00 zł

 

 

 

Artykuły

Bechcice

Przejdź do - Bechcice

 

 

22 czerwca 2015


Czołczyn

Przejdź do - Czołczyn

 

 

22 czerwca 2015


Kazimierz

Przejdź do - Kazimierz

 

 

 

19 czerwca 2015


Mianów

Przejdź do - Mianów

 

 

 

19 czerwca 2015