Informacje , Obwieszczenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja Wójta Gminy Lutomiersk

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

              Stosownie do art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) informuję, że w dniach: od 31.03.2017 r. do 20.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do oddania w najem.

 

Wójt Gminy Lutomiersk 

/-/ Tadeusz Borkowski  

31 marca 2017


Informacja Wójta Gminy Lutomiersk

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260) informuję, iż od 28.03.2017 r. do 18.04.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutomiersk, wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lutomiersk, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat oraz przeznaczonych do sprzedaży.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lutomiersk w pokoju nr 1 lub telefonicznie (43) 677 50 11 w. 113.

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski

 

 

 

28 marca 2017

Justyna Wiśniak


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

z dnia 20.12.2016 r.

w sprawie przedstawienia  wyników konsultacji społecznych

 w przedmiocie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Wrząca i Lutomiersk

 

Na podstawie § 6 Zarządzenia Nr 284/16 Wójta Gminy Lutomiersk z dnia 08 grudnia 2016 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zmiany granic obrębów ewidencyjnych Wrząca i Lutomiersk, podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji w przedmiocie zmiany granic obrębów Wrząca i Lutomiersk.

20 grudnia 2016


Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

Informacja Wójta Gminy Lutomiersk