Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STANISŁAWÓW STARY 1A”

Lutomiersk, dnia 27 października 2021r.

 

 

Wykonawcy biorący udział

w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na „REMONT BUDYNKU KOMUNALNEGO STANISŁAWÓW STARY 1A” – znak sprawy: RIiR.271.15.2021.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

  1. Działając na podstawie art. 266 w zw. z art. 239 ust. 1 oraz art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 - dalej Pzp) Zamawiający informuje, że wybrał jako najkorzystniejszą ofertę wykonawcy:

Inżynieria Budowlana Dominik Zalasa, ul. Wrzeszczewice Skrejnia 7a, 95-100 Łask, która uzyskała a60 pkt w ogólnej punktacji w tym 60 pkt w kryterium cena oferty brutto (C) i 0 pkt w kryterium okresu gwarancji i rękojmi (G) (oferta nr 2).

 

  1. Poniżej Zamawiający przekazuje informację o osiągniętej punktacji wszystkich złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł. (C)

Punktacja w kryterium - Cena brutto w zł. (C)

Wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi (G)

Punktacja w kryterium - okresu gwarancji i rękojmi (G)

Ogólna liczba uzyskanych punktów

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

MAX-REM Usługi Remontowo-Budowlane Magdalena Beda, Mianów 10, 95-083 Lutomiersk

218 000,-

58,23 pkt

Okres gwarancji i rękojmi 36 m-cy

0 pkt

58,23 pkt

2.

Inżynieria Budowlana Dominik Zalasa, ul. Wrzeszczewice Skrejnia 7a, 95-100 Łask

211 560,-

60 pkt

Okres gwarancji i rękojmi 36 m-cy

0 pkt

60 pkt