SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.3.2020)

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 maja 2020

Lutomiersk, dnia 29-05-2020r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.3.2020).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

  1. Skrajna 50

25-650 Kielce

(oferta na 6).

 

Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Punktacja w kryterium cena – 100%.

Ogólna punktacja

1

MADURA

Gierasińska Anna

Kowala-Kolonia 12B

26-624 Kowala Stępocina

219.555,00

83,19

2

P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie

ul. Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

182.670,00

99,98

3

P.W. PROMAG Sp. z o.o.

ul. Podleśna

Żelisławice

42-470 Siewierz

197.430,00

92,51

4

„ROSIŃSKI LOGISTICS”

Filip Rosiński

ul. Akacjowa 5a

98-220 Zduńska Wola

193.710,00

94,29

5

P.H.U. „CAREX”

Grzegorz Domagała

Brzeziny, ul. Chęcińska 353

26-026 Morawica

217.710,00

83,89

6

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50

25-650 Kielce

182.640,00

100,00

7

PTU KRODO

Jakubowski Robert

ul. Gnieźnieńska 30

26-070 Łopuszno

245.400,00

74,43

8

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Beata Pająk

Biała 49

98-332 Rząśnia

202.200,00

90,33

9

OL-BUD Olga Pilśniak

Zachodnia 4

98-330 Pajęczno

191.880,00

95,18

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w dn. 04-06-2020r.