Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk dla mieszkańców o dodatkach do opału - rusza nabór wniosków

DODATEK  DO OPAŁU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Sejm uchwalił pomoc finansową do zakupu opału na zimę. Wysokość dopłaty uzależniona jest przede wszystkim od rodzaju paliwa, jakim ogrzewa się swój dom czy mieszkanie. Od dziś obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku na ogrzewanie dla gospodarstw domowych.

Gospodarstwo domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r. albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do CEEB.

Wniosek o wypłatę dodatku na ww. źródła ciepła składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Zasada jeden adres zamieszkania= jeden dodatek, nawet jeśli obejmuje więcej gospodarstw domowych, dodatek otrzymuje pierwszy wnioskujący. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom objętym dodatkiem węglowym.

W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa dodatek przyznawany będzie temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

https://www.gov.pl/web/klimat/inne-zrodla-ciepla

https://www.gov.pl/.../rzadowe-wsparcie-dla-wszystkich

Podstawa prawna:

    Ustawa  z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967)

    Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (Dz. U. z 2022 r. poz. 1974).

Wnioski o dodatek  – podobnie jak w przypadku dodatku węglowego, można składać od dziś w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, plac Jana Pawła II nr 11, 95-083 Lutomiersk w godzinach pracy Urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  Wniosek ten musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Szanowni Państwo, w odpowiedzi na liczne zapytania informujemy, że dodatki dla gospodarstw dla naszej Gminy będą wypłacane po otrzymaniu środków z budżetu państwa.

Wszelkie informacje pod numerami tel.:  436775011 wew. 201, 213, 151, 139.