Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

WAŻNE WYPEŁNIAJĄC WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY PAMIĘTAJ

Zgodnie z treścią ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692), dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przypominamy, iż dane we wniosku o dodatek węglowy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej i podlegają weryfikacji. Wobec powyższego prosimy o zgodne ze stanem faktycznym podawanie danych, a szczególnie składu rodziny i miejsca zamieszkania.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku może korzystać z danych zgromadzonych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych przez gminę (np. świadczenia rodzinne, dodatek osłonowy, zasiłki stałe, okresowe, celowe itp.) .Dodatkowo, w przypadku powzięcia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wątpliwości przy rozpatrywaniu wniosku o dodatek węglowy, Organ może żądać przedstawienia dodatkowych dokumentów np. deklaracji podatkowej, umowy najmu, orzeczenia o rozwodzie czy separacji.

W przypadku ustalenia, że informacje zawarte we wniosku są sprzeczne z efektami weryfikacji, następuje odmowa przyznania dodatku, a gmina na podstawie art. 304 § 2 Kodeksu postępowania karnego ma obowiązek zawiadomienia o możliwości popełniania przestępstwa.

Mając na uwadze powyższe prosimy o rozważne, rzetelne, zgodne z prawdą składanie wniosków.