Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Informacja na temat odpadów komunalnych

Informacja na temat odpadów komunalnych

Urząd Gminy Lutomiersk uprzejmie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. została podpisana kolejna  umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów na okres od 1 lipca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. z Firmą Jantar 8 Sp. z.o.o., ul Literacka 83. Koszt usługi oferowany przez firmę to kwota 1140,48 zł za 1 tonę odebranych odpadów. 

 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłata za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych pozostaje niezmieniona i wynosi:

31,00 zł miesięcznie od osoby, jeżeli odpady gromadzone są w sposób selektywny.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych

Od 1 lipca 2020 r. śmieci są odbierane od mieszkańców według następujących zasad (minimalna częstotliwość odbioru):

zabudowa jednorodzinna:

 • papier i tektura  – raz na miesiąc,
 • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – raz na miesiąc,
 • szkło – raz na dwa miesiące,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – raz w roku ,
 • bioodpady w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na dwa tygodnie,
  w okresie od 31 października do 31 marca – raz na miesiąc,
 • odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, w okresie od 31 października do 31 marca –raz na miesiąc 

zabudowa wielolokalowa:

 • papier i tektura  – raz na miesiąc,
 • tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe – raz na miesiąc,
 • szkło – raz na dwa miesiące,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony – raz w roku ,
 • bioodpady w okresie od 1 kwietnia do 31 października – raz na tydzień, w okresie od 31 października do 31 marca – raz na miesiąc,
 • odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, w okresie od 31 października do 31 marca –raz na miesiąc

 Zwolnienie z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 1 lipca 2020 r. właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać  z ulgi  po złożeniu deklaracji.

Kwota zwolnienia wynosi 5,00 zł od osoby

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości objętych systemem dostępny jest na naszej stronie internetowej http://www.lutomiersk.info/art,1474,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-na-20202021-r,  oraz na BIP Lutomiersk  http://www.lutomiersk.info/art,1474,harmonogram-wywozu-odpadow-komunalnych-na-20202021-r .
Będzie także dostarczony Sołtysom i wywieszony na sołeckich tablicach ogłoszeń.

 Podstawa prawna

Uchwała Nr XXIV/184/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/184-Szczegolowy%202020.pdf ,

Uchwała Nr XXIV/183/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lutomiersk” http://bip.lutomiersk.info/container/kadencja-2018-2023/183-Regulamin%202020.pdf ,

Uchwała Nr XXVII/209/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Uchwała Nr XXVIII/209/20 Rady Gminy Lutomiersk z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym