Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

 

Jarosław Dębski - Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

tel. +48  (43) 677-50-11 , fax  +48  (43) 677-50-94

tel. +48 (43) 677 -50-88

e-mail: ug@lutomiersk.pl

 

 

Burmistrz jest Kierownikiem Urzędu, a jednocześnie:

- organem wykonawczym gminy.   

Do zakresu zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady, określania sposobu ich wykonywania, wykonywanie uchwał Rady ( w tym wykonywanie budżetu Gminy),
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu - narad z udziałem kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,
 6. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 7. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 8. upoważnianie pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 9. przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od pracowników samorządowych zobowiązanych do złożenia oświadczenia,
 10. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 11. realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powszechnego obowiązku obrony, zarządzania kryzysowego,
 12. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 13. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza innymi przepisami prawa.