Postępowania rozstrzygnięte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WE WRZĄCEJ

ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK

Lutomiersk, dnia 03-06-2015r.

 

Ogłoszenie

dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej

w przetargu nieograniczonym

 

Niniejszym informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

 

8 czerwca 2015


Czytaj więcej o: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, Z TERENU GMINY LUTOMIERSK