Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania: „remont kuchni w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa”

Zapytanie ofertowe

o  wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro (t.j. zamówienie spełnia warunki określone  w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29-01-2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze zm.)

na wykonanie zadania: „remont kuchni w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa

  1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Gmina Lutomiersk, ul.  Plac Jana Pawła II 11, 95-083 Lutomiersk  NIP 731-19-18-005

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

3.  Opis przedmiotu zamówienia:

Gmina Lutomiersk zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania: „remont kuchni w miejscu spotkań mieszkańców sołectwa ”. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Wykonanie prac remontowych polegających na wykonaniu sufitu  o powierzchni 40 m2 – (ułożenie  wełny mineralne 10 cm, płyta k - g, wykonanie gładzi,  malowanie), położeniu płytek na ścianie  65 m2, ułożeniu płytek na podłodze 40 m2 (demontaż  istniejącej posadzki,  wykonanie warstwy termoizolacyjnej, wykonanie posadzki,  ułożenie glazury), montaż  3 szt. drzwi  wewnętrznych, montaż oświetlenia, gniazdek i przełączników.

Miejsce wykonania prac Ochotnicza Straż Pożarna w Zdziechowie, Zdziechów 40, gmina Lutomiersk.

4.  Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia  15.12.2020r.

5.  Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać  pisemnie  na adres Gmina Lutomiersk, Plac Jana Pawła  II 11, 95-083 Lutomiersk  lub mailowo na adres  ug@lutomiersk.pl  w terminie do dnia 20.11.2020r. do godziny 1400.

6. Kryteria oceny ofert

 cena 100%:

7. Inne

Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji tylko części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie  możliwość nie zawarcia umowy bez podania przyczyny.

W przypadku pytań kontakt pod nr tel. 43 6775011 wew. 136.