Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

 • Kontakt

  Urząd Gminy Lutomiersk
  Pl .Jana Pawła II nr 11
  95-083 Lutomiersk


  tel: (43) 677 50 11
  fax: (43) 677 50 94
  email: ug@lutomiersk.pl *

  * Uwaga!!! Ze względu na filtry antyspamowe przyjmowane są tylko wiadomości z poprawnie wypełnionym adresem e-mail Urzędu Gminy jako odbiorcy (pole To:  w nagłówku wiadomości).

  URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE DO ODWOŁANIA W GODZINACH:


  Poniedziałek - 7:30 - 16:30
  Wtorek -  7:30 - 15:30
  Środa  -  7:30 - 15:30
  Czwartek- 7:30 - 15:30
  Piątek - 7:30 - 14:30
   

  Epuap URZĄDU GMINY LUTOMIERSK (24i1qj4la4)

ZASADY PROWADZENIA ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

KOMUNIKAT – Przypomnienie

 

ZASADY PROWADZENIA  ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW

 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy prowadzą zbiórkę odpadów komunalnych na terenie swoich nieruchomości są zobowiązani do wydzielania poszczególnych grup odpadów i gromadzenia ich odpowiednich pojemnikach.

 

Jak należy gromadzić odpady komunalne  – przedstawia tabela poniżej:

Pojemnik oznaczony kolorem pomarańczowym

ODPADY SZKLANE

Pojemnik oznaczony kolorem żółtym

ODPADY  OPAKOWAŃ LEKKICH

Pojemnik oznaczony kolorem zielonym

ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE

POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI

                                 WRZUCAMY

a)      czyste słoiki, butelki szklane bez zakrętek

b)      czystą stłuczkę szklaną bez metalu, tworzyw sztucznych

                        WRZUCAMY

a)      czyste opakowania z tworzyw sztucznych (np. PET, po szamponach, płynach, jogurtach)

b)      plastikowe zakrętki

c)       czyste opakowania stalowe, aluminiowe

(puszki, pudełka, folie)

 

                          WRZUCAMY

a)       zmieszane odpady komunalne

b)      pozostałości z sortowania

                           NIE WRZUCAMY

a)    ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze,

            doniczki),

      b)   luster,

      c)   szklanych opakowań farmaceutycznych i

            chemicznych z pozostałościami zawartości,

d)    szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e)    szyb samochodowych.

 

            NIE WRZUCAMY

a)    tworzyw sztucznych pochodzenia

          medycznego,

b)    opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,

c)    opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych.

d)    Foli rolniczej stanowiącej odpad po belach kiszonek

 

              NIE WRZUCAMY

a)      odpadów budowlano-rozbiórkowych

b)     gruzu i kamieni

c)      odpadów niebezpiecznych ( papa, baterie, świetlówki)

d)      odpadów zielonych (trawa, obierki z warzyw i owoców). Które powinny być gromadzone w kompostownik zorganizowanym na terenie      nieruchomości

e)      przeterminowanych leków

f)       chemikaliów ( farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

 

NIEDOPUSZCZALNE JEST: wrzucanie do pojemników na odpady komunalne KAMIENI, GŁAZÓW ,gruzu budowlanego oraz wszelkich  przedmiotów wielkogabarytowych , ponieważ takie przedmioty mogą powodować awarie sprzętu wykorzystywanego do odbioru, transportu i przetwarzania odpadów.

W razie  stwierdzenia przez firmę odbierającą odpady, że w pojemnikach znajdują się w/w przedmioty - ODPADY nie ZOSTANĄ ODEBRANE.

Ponadto w przypadku udowodnienia właścicielowi nieruchomości, że przedmioty zgromadzone w jego pojemniku były przyczyną awarii, może być wobec niego wszczęte postępowanie o zwrot kosztów naprawy.