Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Nabór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (edycja 1)

U W A G A ! - zmiana terminu naboru zgłoszeń!
Na dole strony znajdują zmienione dokumenty (z nazwą "ZMIANA")

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 178/23
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk
z dnia 7 lutego 2023r.
zmieniony Zarządzeniem nr 183/23
Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk
z dnia 27 lutego 2023r.

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk
z dn. 7 lutego 2023r.
o naborze zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie
z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk ogłasza nabór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Nabór skierowany jest do osób fizycznych i osób prawnych, posiadających tytuł prawny do zlokalizowanego na terenie Gminy Lutomiersk zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.

Szczegółowe warunki naboru określono w Regulaminie naboru.

Regulamin naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz ze wzorem zgłoszenia dostępne są pod linkiem

http://www.lutomiersk.info/p,165,nabor-zgloszen-proponowanych-do-aplikowania-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow

Zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2023r. do godz. 14:00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk (I piętro, pok. 17).

 

Wybór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonany zostanie uwzględniając:

 1. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 2. rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, rangę zabytkowo-artystyczną obiektu,
 3. znaczenie prac dla stanu zabytku,
 4. posiadanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
 5. posiadanie pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 6. posiadanie sporządzonej dokumentacji projektowej,
 7. posiadanie sporządzonego kosztorys prac.

 

Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.
Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje przyznania dotacji.
Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
Wkład własny w inwestycję pokrywa podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wskazanego w zgłoszeniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

  /-/ Tadeusz Borkowski

=================================================================

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk

z dn. 7 lutego 2023r.

o naborze zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie

z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

W związku z naborem Wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk ogłasza nabór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.

Nabór skierowany jest do osób fizycznych i osób prawnych, posiadających tytuł prawny do zlokalizowanego na terenie Gminy Lutomiersk zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków.

Szczegółowe warunki naboru określono w Regulaminie naboru.

Regulamin naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz ze wzorem zgłoszenia dostępne są pod linkiem

http://www.lutomiersk.info/p,165,nabor-zgloszen-proponowanych-do-aplikowania-o-dofinansowanie-z-rzadowego-programu-odbudowy-zabytkow

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2023r. do godz. 15:30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk (I piętro, pok. 17).

 

Wybór zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dokonany zostanie uwzględniając:

 1. dostępność zabytku dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 2. rolę zabytku w kształtowaniu przestrzeni publicznej, rangę zabytkowo-artystyczną obiektu,
 3. znaczenie prac dla stanu zabytku,
 4. posiadanie pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na przeprowadzenie prac objętych wnioskiem,
 5. posiadanie pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,
 6. posiadanie sporządzonej dokumentacji projektowej,
 7. posiadanie sporządzonego kosztorys prac.

 

Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

Złożenie zgłoszenia nie gwarantuje przyznania dotacji.

Uzyskanie dotacji uwarunkowane jest przyznaniem dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wkład własny w inwestycję pokrywa podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wskazanego w zgłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Lutomiersk

  /-/ Tadeusz Borkowski

=========================================================

 

INFORMACJA O WYBORZE ZGŁOSZEŃ

W związku z przeprowadzonym naborem zgłoszeń ogłoszonym Zarządzeniem nr 178/23 z dn. 07-02-2023r. Burmistrza Miasta i Gminy Lutomiersk w sprawie ogłoszenia naboru zgłoszeń proponowanych do aplikowania o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków zlokalizowanego na terenie Gminy Lutomiersk, w dn. 30-03-2023r. dokonano wyboru zgłoszeń dotyczących następujących inwestycji:
1.
Konserwacja polichromii na stropie prezbiterium kościoła pw. Narodzenia NMP w Mikołajewicach;
2.
Kościół MB Szkaplerznej w Lutomiersku – konserwacja ołtarza głównego wraz z obrazami MB Szkaplerznej i Trójcy Świętej oraz figurami Św. Stanisława i Wojciecha;
3.
Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła;
4.
Dawny kościół O.O. Reformatów (ob. O.O. Salezjanów) w Lutomiersku – naprawa, osuszenie murów i renowacja elewacji – I etap.

Powyższe inwestycje zostaną wskazane we wnioskach o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.