Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Artykuły

 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

  Lutomiersk, 8.11.2019 r.

   

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 

  Przedmiotem konsultacji był Projekt Rocznego Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

  Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 29 października 2019 r. do 6 listopada 2019 r. włącznie.  

  Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia  o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk, przesyłanie drogą elektroniczną (e-mail) Organizacjom Pozarządowym, które podały czynny i aktualny adres poczty elektronicznej,  oraz zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

  Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego       i o wolontariacie należało przesłać w formie pisemnej wg udostępnionego formularza na:

  - adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl;

  - pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11; 95-083 Lutomiersk;

  - bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk.

  W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących  Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami  Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020. 

  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/33/11 z dnia 22 lutego 2011    r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk.

   

   

  Protokół sporządziła:

  Paulina Rzetelska

   

   

   

                                                                                               

                                                                                                            Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                                            /-/ Tadeusz Borkowski

   

   

   

   

    

     

  Czytaj Więcej o: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
 • Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi 2019

  Lutomiersk, 14.11.2018 r.

   

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

  Przedmiotem konsultacji był Projekt Rocznego Programu współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019.

  Konsultacje przeprowadzane były w terminie od 5 listopada 2018 r. do 12 listopada 2018 r.  

  Formą przeprowadzenia konsultacji było zamieszczenie ogłoszenia o podejmowanych konsultacjach wraz z projektem Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 na stronie internetowej gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutomiersk w celu wyrażenia opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

  Opinie wyrażone przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego       i o wolontariacie należało przesłać  w formie pisemnej wg udostępnionego formularza na:

  - adres poczty elektronicznej: ug@lutomiersk.pl;

  - pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11; 95-083 Lutomiersk;

  - bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Lutomiersk.

  W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii dotyczących  Rocznego Programu Współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami  Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2019. 

  Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Lutomiersk Nr VI/33/11 z dnia 22 lutego 2011    r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu szczegółowego sposobu konsultowania  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”, wyniki z przeprowadzonych konsultacji podaje się do wiadomości na stronie internetowej Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lutomiersk.

   

  Protokół sporządziła:

  Paulina Rzetelska

   

                                                                                               

                                                                                                            Wójt Gminy Lutomiersk

                                                                                                            /-/ Tadeusz Borkowski

   

   

   

   

    

     

  Czytaj Więcej o: Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych na temat Projektu Rocznego programu współpracy Gminy Lutomiersk z organizacjami pozarządowymi 2019