Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Komunikat w sprawie jakości wody w stacji uzdatniania wody w Prusinowicach.

Gmina Lutomiersk informuje, iż w dniu 09 października 2023 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał komunikat w nawiązaniu do komunikatu własnego
Nr 1 z dnia 28.09.2023 r. oraz Nr 3 z dnia 04.10.2023 r. dotyczącego braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
w Prusinowicach. W próbkach wody pobranych ze stacji uzdatniania wody w Prusinowicach nie stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Jednakże w dalszym ciągu trwają prace na stacji uzdatniania wody Prusinowice związane z doprowadzeniem wody do parametrów mikrobiologicznych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Jednocześnie informujemy, że miejscowości zasilane przez stację uzdatniania wody w Prusinowicach w dalszym ciągu zaopatrywane są zastępczo w wodę pochodzącą ze stacji uzdatniania wody w Konstantynowie Łódzkim. Woda podawana do sieci nie budzi zastrzeżeń pod względem mikrobiologicznym.

W dniu dzisiejszym, tj. 09 października 2023 r. zostały pobrane do badań kolejne próbki wody na stacji uzdatniania wody.

 

W załączeniu komunikat nr 4 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Burmistrz

/-/Tadeusz Borkowski