Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do wysokości 8.670.000,00zł. (znak sprawy: RIiR.271.19.2023)

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż „Platforma e-Zamówienia” – to ogólnodostępne i nieodpłatne narzędzie informatyczne do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - w tym przedmiotowego postepowania, w szczególności do elektronicznego składania ofert, dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c523bbbe-4d80-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-c523bbbe-4d80-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) - link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list po skopiowaniu wskazanego powyżej identyfikatora postępowania.