Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Sukcesywna dostawa kruszywa dolomitowego dla Gminy Lutomiersk - ZAKUP I DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO O FRAKCJI OD 0 - 31,5 MM W ILOŚCI 2.000 TON (znak sprawy: RIiR.271.17.2023)

Postępowanie prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, iż „Platforma e-Zamówienia” – to ogólnodostępne i nieodpłatne narzędzie informatyczne do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - w tym przedmiotowego postepowania, w szczególności do elektronicznego składania ofert, dostępne pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-545c635e-381a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-545c635e-381a-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”) - link: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list po skopiowaniu wskazanego powyżej identyfikatora postępowania.