Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Dodatek elektryczny

Sejm przyjął 7 października 2022 roku ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127, 2243).
Dodatek elektryczny, czyli jednorazowe świadczenie dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest energia elektryczna. 
Przysługuje on więc tym, którzy w deklaracji CEEB wpisali pompę ciepła, piec akumulacyjny, bojler. 
Wynosi on 1000 złotych lub 1500 złotych, jeśli przekroczymy wartość zużycia prądu w 2021 r. na poziomie 5000 kWh.
Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

Nabór wniosków trwa od grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.
Wnioski można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk, pocztą lub przez e-PUAP. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego przez internet należy go potwierdzić kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 Warunkiem uzyskania dodatku jest wpisanie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) do dnia 11.08.2022 r.
 Jeśli źródło nie zostało zgłoszone do 11 sierpnia - złożenie wniosku jest możliwe w sytuacji, gdy w ciągu 14 dni od daty pierwszego uruchomienia źródła, zostało ono zgłoszone do CEEB.
Wypłata nie przysługuje w przypadku posiadania mikroinstalacji fotowoltaicznej.
Wnioski można składać od grudnia 2022r. do 1 lutego 2023r., a wypłata nastąpi do 31 marca 2023.
Wniosek o wypłatę składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.
Wnioski do pobrania od dnia 5 grudnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Lutomiersk
Plac Jana Pawła II nr 11
95-083 Lutomiersk
tel.: 43 6775011 wew. 211, 139, 218.