Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

Załatwianie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz
z zakresu stanu cywilnego odbywa się w poniedziałki i środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Konieczność umówienia wizyty nie dotyczy sporządzania bieżących aktów zgonu.

Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności (zakrywanie ust i nosa) wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek i własnego długopisu.