Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę wykonania i dostawę plakatu informacyjnego, promującego realizację projektu
pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, dofinansowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.