Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej

W miesiącu wrześniu miejscowości Antoniew  został wykonany plac zabaw wraz elementami siłowni plenerowej. „ Budowa placu zabaw z elementami siłowni plenerowej” to zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach  dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Koszt całkowity realizacji zadania to kwota 18123,60 zł.   zł. Kwota pozyskanej dotacji  - 10000,00 zł.