Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

2019

W listopadzie 2019r. Gmina Lutomiersk zakończyła realizację dwóch zadań drogowych współfinansowanych z środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata 2019-2028 dla województwa łódzkiego pn.:

  • „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 103408E (Wodzierady) - gr. gm. Wodzierady - Mikołajewice - Zalew - Florentynów - gr. gm. Konstantynów Łódzki, na odcinku przez wieś Florentynów, gm. Lutomiersk”
  • „Remont nawierzchni drogi gminnej nr 120023E (Słowak) – gr. gm. Aleksandrów Łódzki – Stanisławów Nowy – Zdziechów nowy – Kazimierz, gm. Lutomiersk”.

 

W ramach pierwszego zadania dotyczącego remontu drogi przez wieś Florentynów, na odcinku 2143 mb. ułożona została nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych,
o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wybudowano nowe pobocza z kruszywa kamiennego, poprawiono odwodnienie korony drogi poprzez odmulenie istniejących rowów oraz zamontowano nowe oznakowanie pionowe i poziome. W celu poprawy bezpieczeństwa, w ramach inwestycji zamontowano 2 progi zwalniające oraz utworzono przejścia dla pieszych. Wykonawcą robót drogowych była firma Włodan Sp. jawna, z siedzibą Porszewice 31,
95-200 Pabianice.

Łączna wartość zadania: 451.454,23 zł (brutto). Poziom dofinansowania: 75% tj. kwota 338.590,00zł (brutto).

 W ramach drugiego zadania dotyczącego remontu drogi Kazimierz - Zdziechów Nowy - Stanisławów Nowy, na odcinku 3778 mb. ułożona została nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm, powstały nowe pobocza
z kruszywa kamiennego, poprawiono odwodnienie korony drogi poprzez odmulenie istniejących rowów oraz zamontowano nowe oznakowanie pionowe i poziome.
W celu poprawy bezpieczeństwa powstały przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania
z drogą gminną w kierunku Albertowa i Stanisławowa Starego. Wykonawcą robót drogowych była firma COLAS Polska sp. z o.o. z siedzibą 62-070 Polędzie, ul. Nowa 49.

Łączna wartość zadania: 768.171,42 zł (brutto). Poziom dofinansowania: 75% tj. kwota 576.128,00zł (brutto).