Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

Artykuły

 • UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUTOMIERSK!!! wyróżnione

  Już 7 kwietnia rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących dofinansowania polegającego na zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na ogrzewanie proekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Lutomiersk.

  W związku z brakiem możliwości bezpośredniego złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Lutomiersk zostaje utworzony punkt przyjęć wniosków dotyczących w/w dofinasowania w Gminnym Ośrodku Kultury (Lutomiersk PL. Jana Pawła II nr 13 ) w dniu

  07.04.2021 r. od godziny 7.30 do godziny 10.30

  oraz w dniu

  08.04.2021 r. od godziny 12.00 do godziny 14.00.

  Bliższe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 43 677 50 11 wew. 205

  Czytaj Więcej o: UWAGA MIESZKAŃCY GMINY LUTOMIERSK!!!
 • Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk wyróżnione

  ZARZĄDZENIE NR  303/21
  WÓJTA GMINY LUTOMIERSK

  z dnia 29 marca 2021 roku 

  w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Lutomiersk w okresie od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 09 kwietnia 2021r.

   

  Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym           (t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 713 z późn. zm) , § 21 ust. 1 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów                 z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 512) Wójt Gminy Lutomiersk, zarządza, co następuje: 

  • 1. Mając na względzie konieczność przeciwdziałania zagrożeniu zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu podjęto decyzję o ograniczeniu funkcjonowania Urzędu Gminy Lutomiersk poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów.
  • 2. Przyjmowanie pism, wniosków i innych dokumentów możliwe będzie za pośrednictwem:

  1) poczty tradycyjnej;

  2) skrzynki podawczej - interesanci składają swoje wnioski, podania i inne dokumenty do specjalnie do tego przygotowanej i oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Lutomiersk, Pl. Jana Pawła II nr 11;

  3) poczty elektronicznej za pomocą adresów:

  1. a) e-mail: ug@lutomiersk.pl
  2. b) Epuap URZĘDU GMINY LUTOMIERSK(24i1qj4la4);

  4) kontaktu telefonicznego pod numerem (43) 6775011, 43 6775016, fax 43 6775094 oraz numerów do pracowników poszczególnych referatów zamieszczonych pod adresem http://bip.lutomiersk.info/p,22,referaty

  • 3. Punkt kasowy w Urzędzie Gminy Lutomiersk będzie nieczynny. Wszelkie wpłaty powinny być dokonywane w formie tradycyjnego lub elektronicznego przelewu na indywidualne konta. Prosimy o dokonywanie opłat skarbowych na nr rachunku:

  22 9279 0007 0024 0002 2000 0040.
    § 4. Bezpośrednia obsługa interesanta będzie możliwa w wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.

  • 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Lutomiersk.
  • 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

  Czytaj Więcej o: Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk
 • INFORMACJA DLA INTERESANTÓW

  Załatwianie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych oraz
  z zakresu stanu cywilnego odbywa się w poniedziałki i środy po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

  Konieczność umówienia wizyty nie dotyczy sporządzania bieżących aktów zgonu.

  Do budynku Urzędu będą mogły wejść wyłącznie osoby umówione na wizytę zachowujące środki ostrożności (zakrywanie ust i nosa) wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

  Ze względu na podpisywanie dokumentów urzędowych, zaleca się posiadanie rękawiczek i własnego długopisu.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA DLA INTERESANTÓW