Postępowania rozstrzygnięte

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

PRZEBUDOWA ODCINKA UL. POLNEJ W LUTOMIERSKU

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.7.2019)

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamawiający, tj. platformy Marketplanet OnePlace, zwanej dalej platformą zakupową Zamawiającego lub platformą. 

Wejście na platformę e-Zamawiający za pośrednictwem której prowadzone jest postępowanie, następuje poprzez link:

https://lutomiersk.ezamawiajacy.pl/app/login

Informacja o unieważnieniu postępowania została umieszczona poniżej oraz na w/w platformie.

6 sierpnia 2019


Czytaj więcej o: Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: „BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W SZYDŁOWIE WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ” (RRGiZP.271.7.2019)

SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.14.2019)

„TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK” (część I – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Lutomiersku)