Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Pracownicy

Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy Lutomiersk

 

 Sekretarz Gminy 

Liliana Kaleta , pokój nr  17 , tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 119

 

Referat Organizacyjno-Samorządowy

Kierownik referatu - stanowisko ds. obsługi organów gminy

Sylwia Kosińska-Beda, pokój nr 19, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 132

stanowisko ds dowodów osobistych

Iwona Zdzierak, pokój nr 3,4, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 114

stanowisko ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności

Jolanta Pytel, pokój nr 5, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 161

stanowisko ds. kadrowych i p. poż.

Izabella Paczkowska, pokój nr 6, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 151

stanowisko ds. obsługi kancelaryjno - technicznej

Magdalena Łuczak, pokój nr 17, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 111

stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych, promocji gminy, profilaktyki uzależnień, archiwum

Aleksandra Janiak, pokój nr 10, 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 158

Paulina Rzetelska, pokój nr 10, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 158

Informatyk , Pełnomocnik d.s. ochrony informacji niejawnych

Robert Naglik, pokój nr 11, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 137

 

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik referatu – Skarbnik Gminy

Małgorzata Szczepaniak, pokój nr 16, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 117

Główny Księgowy Urzędu Gminy 

Mariola Szczesik, pokój nr 16, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 117

stanowisko ds. płac i ewidencji majątku rzeczowego

Ewa Piszwajc, pokój nr 15, tel. 43 67-75-011, 67-75-016   wew. 199

stanowisko ds. księgowości budżetowej wydatków

Katarzyna Bujnowicz, pokój nr 15, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 199

stanowisko ds. księgowości budżetowej dochodów

Gabriela Pietrzykowska, pokój nr 15, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 130

stanowisko ds. egzekucji  podatków i opłat

Joanna Woźniak-Tokarczyk, pokój nr 14, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 138

stanowisko ds. wymiaru podatków

Elżbieta Pacholczyk , pokój nr 14, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 154

Joanna Jach, pokój nr 14, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 154

Monika Józinkiewicz, pokój nr 14, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 154

stanowisko ds. obsługi kasowej i podatku VAT

Paulina Twardowska, pokój nr 10 , tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 159

stanowisko ds. ksiegowości podatkowej

Natalia Wojtalak, pokój nr 14 , tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 138

 

Referat Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych

Kierownik referatu - stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych

Rafał Bujnowicz, pokój nr 18, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 118

stanowisko ds. gospodarki drogowej i pozyskiwania środków zewnętrznych

Krzysztof Paczkowski, pokój nr 12, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 116

stanowisko ds. realizacji projektów inwestycyjnych z udziałem dotacji unijnych i innych środków zewnętrznych

Renata Bujnowicz, pokój nr 12, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 136

stanowisko ds. funduszu sołeckiego, infrastruktury i rozwoju lokalnego

Katarzyna Dróżdż, pokój nr 12, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 136 Zastępstwo  Anna Kwasowiec

 

 

Referat Rolnictwa i Gospodarki Ziemią

Kierownik referatu – stanowisko ds. rolnictwa

Krzysztof Pacholak, pokój nr 8, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 113

stanowisko ds. gospodarki ziemią i mienia komunalnego

Justyna Wiśniak, pokój nr 8, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 113

stanowisko ds. planowania przestrzennego

Beata Rychlik, pokój nr 1, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 152

Radosław Wilichowski , pokój nr 1, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 152

 

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik USC

Tadeusz Borkowski - Wójt Gminy Lutomiersk

 Z-ca Kierownika USC

Iwona Zdzierak, pokój nr 3,4 tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 114

Z-ca Kierownika USC

Sylwia Kosińska-Beda, pokój nr 19, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 132

 

Zespól d.s. prawnych

Ireneusz Woszczyk, pokój nr 17, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 112

 Anna Czerwińska , pokój nr 17, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 112

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej

budynek Pl. Jana Pawła II nr 12

Kierownik referatu – stanowisko ds. administrowania gminną siecią wodociągową

Andrzej Kmieć, pokój nr 5 , tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 134

stanowisko ds. obronności, spółek wodnych

Henryk Kierzkowski, pokój nr 6, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 205

stanowisko ds. księgowości opłat za pobór wody

Agnieszka Dudkiewicz, pokój nr 4, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 144

stanowisko d.s. gospodarki odpadami komunalnymi

Milena Andrysiak, pokój nr 4, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 208

stanowisko ds. gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i przyrody

Sylwia Sobolczyk, pokój nr 4, tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 144

stanowisko ds. obronności, i dotacji ekologicznych

Adam Stasiak, pokój nr 6 ,tel. 43 67-75-011, 67-75-016 wew. 205

 

Inkasenci opłaty za wodę

Tadeusz Nowak

Sławomir Wdówka

Andrzej Zakrzewski

Michał Cyrulski

 Tel.43 67-75-011, 67-75-016 wew.206