Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

ŁOM

Artykuły

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę wykonania i dostawy plakatów informacyjnych, promujących realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku
i Kazimierzu, gm. Lutomiersk”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów dla umów podpisanych od 1 stycznia 2018 roku

23 kwietnia 2019


OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę publikacji materiału informacyjnego (ogłoszenia) w prasie regionalnej, promującego realizację projektu pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych
w Lutomiersku i Kazimierzu, gm. Lutomiersk”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

23 kwietnia 2019


„TERMOMODERNIZACJA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W LUTOMIERSKU I KAZIMIERZU, GM. LUTOMIERSK” współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

8 kwietnia 2019


Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŁ na lata 2014-2020

20 lutego 2019