Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Życzenia z okazji zakończenia roku szkolnego

Szanowni Dyrektorzy,
Nauczyciele i Wychowawcy,
Pracownicy Oświaty,
Drodzy Rodzice i Uczniowie

Zakończenie roku szkolnego to jedna z najbardziej oczekiwanych chwil
dla każdego z Was. Dzień, w którym każdy otrzyma świadectwo swojej pracy.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020 jest niewątpliwie inne niż wszystkie ubiegłe. Polskie szkoły zostały zamknięte 11 marca w efekcie panującej w kraju pandemii koronawirusa. Od 25 marca uczniowie, oraz nauczyciele realizowali edukację zdalną. Uczniowie z dnia na dzień stracili możliwość tradycyjnej nauki. Musieli przystosować się do nowej rzeczywistości i stawić czoła nauce w wyjątkowych warunkach. Dla niektórych ten czas okazał się korzystny, dla innych - mógł być kłopotliwy. Nauczanie zdalne było zupełnie nową i trudną sytuacją w polskich szkołach. Nauczyciele musieli na odległość realizować podstawę programową, oceniać uczniów, a także sprawować funkcję wychowawczą. Rozpoczęcie nauczania na odległość było sytuacją nagłą, do której wcześniej szkoły się nie przygotowywały. Nauczyciele poznawali i wdrażali kolejne rozwiązania, by usprawnić pracę z uczniami i sami wiele się uczyli w nowej rzeczywistości. Również od rodziców sytuacja wymagała znacznie większego wsparcia i zaangażowania w pomoc swoim dzieciom.

Koniec roku szkolnego jest okazją, by Wszystkim Państwu podziękować
za ogrom pracy, trud, za rzetelność, wytrwałość, serce i zaangażowanie, za solidną, sumienną pracę.

Dziękuję Wam Drodzy Dyrektorzy, Nauczyciele i  Wychowawcy
 za to, że przekazując młodemu pokoleniu zasób wiedzy, oraz umiejętności, wzbogacacie w nich nieprzemijające wartości dobra i piękna. Dziękuję za sprostanie bardzo trudnym wyzwaniom związanym ze zdalną edukacją.

Wam Drodzy Rodzice dziękuję za to, że podejmowaliście trud współpracy
z wychowawcami i szkołą dla dobra Waszych dzieci.

Uczniom przekazuję gratulacje i podziękowania za pragnienie zdobywania wiedzy w tych trudnych warunkach, za osiągnięte wyniki i dążenie do poszerzania horyzontów.

Wszystkim gratuluję, dziękuję i życzę spokojnych, słonecznych, udanych i bezpiecznych wakacji. Wiem jak bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami, nauczycielami, wspólne spędzanie czasu, czy dzielenie się swoimi doświadczeniami. Tego bez wątpienia przez ostatnie tygodnie bardzo wszystkim brakowało, wierzę jednak w to, że we wrześniu wszyscy spotkamy się na rozpoczęciu nowego roku szkolnego w szkołach, zdrowi, pełni nowych sił i zapału do dalszej pracy.

 

Z wyrazami szacunku:

 

Wójt Gminy Lutomiersk

Tadeusz Borkowski

25 czerwca 2020


Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski można składać w terminie od 27 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dotację określonego w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 2020 jest to kwota 100.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, w Sekretariacie - pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu – pn. 730 – 1630; wt., śr., czw. 7 30 - 1530; pt., 730 - 1430.

Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł. jednak nie więcej niż 70% całkowitych kosztów inwestycji.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Lutomiersk.

Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej Gminy Lutomiersk – www.bip.lutomiersk.info - zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub w siedzibie urzędu (Plac Jana Pawła II nr 12), pok. 4.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk” zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.lutomiersk.info – zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie urzędu (Plac Jana Pawła II nr 12), pok. 4 lub telefonicznie pod numerem 43 677 50 11 wew. 144.

25 czerwca 2020


Informacja dla interesantów

W związku z pojawieniem się nowych ognisk koronawirusa w naszym regionie, w trosce o zdrowie interesantów i pracowników Urzędu informujemy, iż od     24 czerwca 2020 r.  zmienione zostaną zasady obsługi interesantów.

 

Prosimy o stosowanie poniższych środków bezpieczeństwa:

 

  1. W tym samym czasie, w każdym z budynków Urzędu Gminy może przebywać tylko 3 interesantów. Pozostałe osoby oczekują w odległości co najmniej 2 metrów od siebie na zewnątrz budynku.
  2. Interesanci w pokojach obsługiwano są pojedynczo.
  3. Należy przestrzegać obowiązku zasłaniania ust i nosa np. maseczką i dezynfekcji rąk.

 

Zalecamy ograniczenie wizyt w urzędzie do niezbędnego minimum  i korzystanie z platformy e-PUAP, bądź kontaktowanie się telefonicznie lub mailowo pod adresem ug@lutomiersk.pl oraz korzystanie z możliwości pozostawienia dokumentów w punkcie podawczym znajdującym się w budynku.

 

W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, prosimy o wyrozumiałość.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

23 czerwca 2020


Pomoc żywnościowa czerwiec 2020

18 czerwca 2020