Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Szkoła Muzyczna I stopnia w Lutomiersku ogłasza nabór

18 kwietnia 2019


Rekolekcje ostatniej szansy

15 kwietnia 2019


Wójt Gminy Lutomiersk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski można składać w terminie od 15 maja 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dotację określonego w uchwale budżetowej – w roku budżetowym 2019 jest to kwota 100.000,00 zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Lutomiersk, Plac Jana Pawła II nr 11, w Sekretariacie - pokój nr 17, w godzinach pracy urzędu – pn. 730 – 1630; wt., śr., czw. 7 30 - 1530; pt., 730 - 1430.

Wysokość dotacji wynosi 3.000,00 zł. jednak nie więcej niż 70% całkowitych kosztów inwestycji.

O udzieleniu dotacji decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Lutomiersk.

Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej Gminy Lutomiersk – www.bip.lutomiersk.info - zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub w siedzibie urzędu (Plac Jana Pawła II nr 12), pok. 4.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z „Regulaminem udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Lutomiersk na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Lutomiersk” zamieszczonym na stronie internetowej www.bip.lutomiersk.info – zakładka Procedury przyjmowania i załatwiania spraw ® Gospodarka komunalna, Ochrona Środowiska ®  Dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Bliższe informacje udzielane są w siedzibie urzędu (Plac Jana Pawła II nr 12), pok. 4 lub telefonicznie pod numerem 43 677 50 11 wew. 144.

11 kwietnia 2019


Informacja dla mieszkańców WIELKOGABARYTY 2019r.

11 kwietnia 2019