Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Aktualności

Artykuły

 • INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ

  Informujemy, iż w okresie od 9 do 29 listopada 2020 r. zajęcia w klasach I-VIII odbywają się w formie zdalnej.

  Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracują bez zmian.

  Zajęcia we wszystkich szkołach rozpoczynają się od godziny 8: 00.

  Autobusy szkolne dowożą dzieci wg. dotychczasowego harmonogramu.

  Szkoły zapewniają opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

  Czytaj Więcej o: INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA SZKÓŁ
 • K O M U N I K A T w sprawie poboru IV raty podatków lokalnych za 2020 rok

  Szanowni Państwo,

  Wójt Gminy Lutomiersk informuję, że ze względu  na stan epidemii wynikający   z rozprzestrzenianiem się SARS – Cov-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców naszej Gminy w celu przeciwdziałania COVID – 19, przy uwzględnieniu ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r. ( Dz.U. z  2020 r., poz. 1758 ze zmianami)

  wpłat IV raty podatków lokalnych można dokonywać  poprzez:

  - kasę Urzędu Gminy Lutomiersk w godzinach:

  Poniedziałek - 7:30 - 16:30 (przerwa 15:00 – 15:30)

  Wtorek - 7:45 – 14:00

  Środa - 7:30 – 14:00   

  Czwartek - 7:30 – 14:00

  Piątek - 7:30 – 13:30 

  - bankowość elektroniczną – bezpośrednio ze swojego rachunku bankowego

  Czytaj Więcej o: K O M U N I K A T w sprawie poboru IV raty podatków lokalnych za 2020 rok
 • Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutomiersku rozpoczął kwalifikacje beneficjentów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Kwalifikowanie osób najbardziej potrzebujących do pomocy żywnościowej w formie paczek, odbywa się w sposób zdalny. Na podstawie rozmowy telefonicznej wystawiane są skierowania. 

  Pomocą żywnościową mogą zostać objęte osoby i rodziny w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy  o pomocy  społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do  skorzystania z pomocy społecznej,  tj. 1402 zł  dla osoby samotnie gospodarującej   i   1056 zł dla osoby w rodzinie.

   

  Skierowanie  można uzyskać pod nr telefonu  43 677 50 11 wew. 211.

  kwalifikacje beneficjentów do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020

  Czytaj Więcej o: Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PODPROGRAM 2020
 • Informacja dla Mieszkańców wyróżnione

  Urząd Gminy Lutomiersk pracuje bez zmian

  Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż Urząd Gminy Lutomiersk, kontynuując wdrożone zasady bezpieczeństwa, pracuje od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach, podanych poniżej, a zapisy w obowiązującym od wtorku 3 listopada br. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), regulujące pracę jednostek administracji podczas pandemii, nie zmieniają nic dla interesantów naszego urzędu.

  Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Czynna jest również kasa.

  URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE     W GODZINACH:

  Urząd Gminy:    Kasa Urzędu:
  Poniedziałek - 7:30 - 16:30                                                              7:30 - 16:30 (przerwa 15:00 – 15:30)
  Wtorek -  7:30 - 15:30                                                                       7:45 – 14:00
  Środa  -  7:30 - 15:30                                                                      7:30 – 14:00   
  Czwartek- 7:30 - 15:30                                                                  7:30 – 14:00
  Piątek - 7:30 - 14:30    7:30 – 13:30 

   

   

  Mieszkańcom w dalszym ciągu zaleca się kontakt za pośrednictwem:

  1) poczty tradycyjnej;

  2) skrzynki podawczej - interesanci składają swoje wnioski, podania i inne dokumenty do specjalnie do tego przygotowanej i oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu;

  3) poczty elektronicznej za pomocą adresów:

  1. a) e-mail: ug@lutomiersk.pl
  2. b) Epuap URZĘDU GMINY LUTOMIERSK(24i1qj4la4);

  4) kontaktu telefonicznego pod numerem (43) 6775011, 43 6775016, fax 43 6775094 oraz numerów do pracowników poszczególnych referatów,

  5) dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej na indywidualne konta oraz dokonywanie opłat skarbowych na nr rachunku: 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040.

   

   

  Wójt Gminy Lutomiersk

  /-/ Tadeusz Borkowski

   

   

  Czytaj Więcej o: Informacja dla Mieszkańców