Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH- PIĘĆ KOLOROWYCH POJEMNIKÓW OD 1LIPCA 2018 R.

NOWE ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH- PIĘĆ KOLOROWYCH POJEMNIKÓW OD 1LIPCA 2018 R.

                 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz. U. z 2016 r., poz.19) z dniem 1 lipca 2018 r. na terenie Gminy Lutomiersk ulegnie zmianie sposób segregacji odpadów komunalnych.  Powyższy akt rozszerza obowiązek selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 podstawowych frakcji:

- metale i tworzywa sztuczne (pojemnik żółty)
- papier (pojemnik niebieski)
- szkło (pojemnik zielony)
- odpady ulegające biodegradacji (pojemnik brązowy)
- zmieszane odpady komunalne i pozostałości z sortowania ( pojemnik czarny).

Schemat selektywnej zbiórki przedstawia tabela poniżej