Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Komunikat w sprawie jakości wody w stacji uzdatniania wody w Lutomiersku.

Gmina Lutomiersk informuje, iż w dniu 29 maja 2024 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydał Komunikat nr 2/2024 informujący, iż w badanach jakości wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lutomiersku (zaopatrujących w wodę Mieszkańców miejscowości: Czołczyn, Lutomiersk, Wrząca) stwierdzono przekroczenie ogólnej liczby mikroorganizmów na agarze odżywczym w temp. 22 0C.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pabianicach stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi.

Woda nadaje się do spożycia PO PRZEGOTOWANIU.

Przegotowania wymaga również woda stosowana do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Jednocześnie Gmina Lutomiersk informuje, że niezwłocznie zostały podjęte przez wykonawcę realizującego zadanie rozbudowy stacji uzdatniania wody
w Lutomiersku czynności naprawcze.

Po konsultacji z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
w Pabianicach wykonawca zwiększył poziom dozowania chloru oraz dokonano płukania sieci wodociągowej.

W kolejnych dniach, w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno -Epidemiologicznej w Pabianicach, w sposób regularny i ciągły wykonywane będą badania wody w celu bieżącego określenia jakości wody w wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Lutomiersku.

W załączeniu komunikat nr 2/2024 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.Burmistrz

/-/Jarosław Dębski