Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

„Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła”

Ogłoszenie postępowania zakupowego

Na podstawie § 7 ust. 7 Uchwały nr 232/2023 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz w związku z promesą wstępną dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/11111/Polski Lad, Gmina Lutomiersk zamieszcza ogłoszenie postępowania zakupowego dla zadania:

„Konserwacja i restauracja ołtarza głównego wraz z obrazami i rzeźbami w kościele parafialnym w Kazimierzu oraz wykonanie projektu remontu elewacji kościoła”

Zamawiający:

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Kazimierzu

Kazimierz pl. Kościuszki 8, 95-083 Lutomiersk

 

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Ks. Proboszcz Dariusz Graczyk. 

Więcej informacji w załącznikach.