Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Co przed nami w 2024 roku?

Gmina Lutomiersk w 2024 roku planuje zrealizować kolejne inwestycje:
1. Oddanie do użytku przedszkola z oddziałem żłobkowym w miejscowości Wrząca wraz z wyposażeniem sal dla dzieci;
2. Dokończenie budowy stacji uzdatniania wody w Lutomiersku;
3. Rozpoczęcie prac planistycznych związanych z budową oczyszczalni i kanalizacji - Etap I Lutomiersk - Wrząca;
4. Budowa tężni solankowej w Lutomiersku przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym (ul. Ogrodowa);
5. Budowa boiska piłkarskiego ze sztucznej nawierzchni typu „Orlik” w Kazimierzu (przy boisku szkolnym);
6. Budowa placu zabaw przy przedszkolu wraz z oddziałem żłobkowym we Wrzącej;
7. Modernizacja ok. 10 km dróg gminnych na terenie Gminy Lutomiersk;
8. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne w miejscowościach: Lutomiersk, Kazimierz, Wrząca.
Łączny plan wydatków na inwestycje w roku bieżącym wynosi 32 334.307,86 złotych