Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa

Również w Mirosławicach zakończono w dniu 30.11.2022r. realizację projektu: „Zakup wyposażenia do miejsca spotkań mieszkańców sołectwa”. Dzięki dotacji Województwa Łódzkiego zostały zakupione szafki do kuchni, okap, zlew wraz z baterią i akcesoriami niezbędnymi do podłączenia, kuchnie do gotowania elektryczną a także 4 stoły i 30 krzeseł. Mieszkańcy w ramach pracy własnej przygotowali pomieszczenie kuchenne do montażu mebli, złożyli meble i dokonali montażu wyposażenia. Panie członkinie Koła Gospodyń Wiejskich posprzątały pomieszczenia po pracach montażowych.

Realizacja zadania jest finansowana przez Województwo Łódzkie na podstawie umowy nr 341/RR/22 z dnia 13.07.2022r.

Kwota otrzymanej dotacji to 11.813,14 zł.

Całkowita wartość projektu 11.813,14 zł.