Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Ogrodzenie domku sołeckiego i placu zabaw

Mieszkańcy sołectwa Wola Puczniewska w dniu 30.11.2022r. zakończyli montaż ogrodzenia świetlicy wiejskiej i placu zabaw znajdujących się na działce o nr ewid. 11/13 obręb Wola Puczniewska. Projekt „Ogrodzenie domku sołeckiego i placu zabaw” został sfinansowany przez Województwo Łódzkie na podstawie umowy nr 342/RR/22 z dnia 13.07.2022r. W ramach realizacji zadania zostały zakupione materiały budowlane - siatka, brama, furtka słupki wraz z akcesoriami niezbędnymi do montażu ogrodzenia. Wszystkie prace montażowe zostały wykonane przez mieszkańców sołectwa.

Kwota otrzymanej dotacji to 11.352,76 zł.

Całkowita wartość projektu 11.352,76 zł.

Dziękujemy Pani Sołtys i mieszkańcom za zaangażowanie.