Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Albertów na sportowo

Zakończono realizację zadania: „Albertów na sportowo”. W ramach realizacji zadania zostały zakupione bramki wraz z siatkami do piłki nożnej 2 szt., siatka do siatkówki wraz ze słupkami oraz przenośnymi linami wyznaczającymi pole gry, komplety sportowe dla zawodników szt. 31 oraz piłki. Mieszkańcy sołectwa w ramach prac własnych uporządkowali teren boiska do piłki nożnej i do siatkówki, zamontowali siatkę do siatkówki. Zostały rozegrane mecze na nowoutworzone boiska. Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Albertowie przygotowały poczęstunek dla uczestników.

Realizacja zadania jest finansowana przez Województwo Łódzkie na podstawie umowy nr 340/RR/22 z dnia 13.07.2022r.

Kwota otrzymanej dotacji to 11.521,36 zł.

Całkowita wartość projektu 11.521.36 zł.