Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy elektronicznie przez ePUAP?

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W związku z powyższym PODISANY ELEKTRONICZNIE kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego wniosek elektroniczny o dodatek węglowy można wysłać w ePUAP
jako załącznik do "Pisma ogólnego do podmiotu publicznego".

Szczegóły dotyczące instrukcji: Jak podpisać elektronicznie wniosek o dodatek węglowy stanowiący załącznik do "Pisma ogólnego do podmiotu publicznego" znajdują się pod niżej wskazanym linkiem:

https://moj.gov.pl/uslugi/signer/upload?xFormsAppName=SIGNER