Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

na usługę publikacji materiału informacyjnego (ogłoszenia) w prasie regionalnej, promującego realizację projektu pn. „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Lutomiersku”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.