Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Budowa placu zabaw na działce nr 189 w Kazimierzu

W miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania „Budowa placu zabaw na działce nr 189 w Kazimierzu” współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach  dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Koszt całkowity realizacji zadania to kwota 66.599,20 zł.   zł. Kwota pozyskanej dotacji  - 10.000,00 zł.

W ramach zadania przy Szkole Podstawowej w Kazimierzu powstał ogólnodostępny plac zabaw – zamontowano urządzenia placu zabaw oraz wykonano strefy bezpieczne.