Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

"Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa Wola Puczniewska na działce o nr ewid. 11/13”

W miesiącu listopadzie zakończono realizację zadania: "Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców sołectwa  Wola Puczniewska na działce o nr ewid. 11/13"  w ramach którego powstał budynek świetlicy wiejskiej. Została również wykonana kostka brukowa wokół budynku. Zakupiono  wyposażenie do budynku - stoły oraz krzesła.  Zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach  dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania to kwota 50.592,05zł zł. z czego 10.000,00 zł.  to  kwota otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.