Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Lutomiersk, dnia 27.11.2020r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

dotyczy zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pn.:
„Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk” 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na usługę opracowania dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi załącznikami do złożenia wniosku
o dofinansowanie dla projektu pn. „Modernizacja torowiska tramwajowego na terenie gminy Lutomiersk” do dnia 23.11.2020r. do godz. 16:30 wpłynęły następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł

1

Progreg Sp. z o.o., ul. Dekarzy 7C, 30-414 Kraków

774.900,00

2

Collect Consulting S.A., ul. Zbożowa 42B, 40-657 Katowice

154.980,00

 

Zamawiający zawiadamia, że powyższe postępowanie ulega unieważnieniu z uwagi na fakt, iż wartość złożonych ofert przewyższa zaplanowaną kwotę jaką przeznaczył Zamawiający na realizację przedmiotowego zamówienia w wysokości 150.000,00 zł (brutto).