Serwis Internetowy Gminy Lutomiersk

Informacja dla Mieszkańców

Urząd Gminy Lutomiersk pracuje bez zmian

Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż Urząd Gminy Lutomiersk, kontynuując wdrożone zasady bezpieczeństwa, pracuje od poniedziałku do piątku w standardowych godzinach, podanych poniżej, a zapisy w obowiązującym od wtorku 3 listopada br. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1931), regulujące pracę jednostek administracji podczas pandemii, nie zmieniają nic dla interesantów naszego urzędu.

Urząd jest czynny w dotychczasowych godzinach pracy, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego. Czynna jest również kasa.

URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE     W GODZINACH:

Urząd Gminy:    Kasa Urzędu:
Poniedziałek - 7:30 - 16:30                                                              7:30 - 16:30 (przerwa 15:00 – 15:30)
Wtorek -  7:30 - 15:30                                                                       7:45 – 14:00
Środa  -  7:30 - 15:30                                                                      7:30 – 14:00   
Czwartek- 7:30 - 15:30                                                                  7:30 – 14:00
Piątek - 7:30 - 14:30    7:30 – 13:30 

 

 

Mieszkańcom w dalszym ciągu zaleca się kontakt za pośrednictwem:

1) poczty tradycyjnej;

2) skrzynki podawczej - interesanci składają swoje wnioski, podania i inne dokumenty do specjalnie do tego przygotowanej i oznaczonej skrzynki podawczej umieszczonej w holu głównym Urzędu;

3) poczty elektronicznej za pomocą adresów:

  1. a) e-mail: ug@lutomiersk.pl
  2. b) Epuap URZĘDU GMINY LUTOMIERSK(24i1qj4la4);

4) kontaktu telefonicznego pod numerem (43) 6775011, 43 6775016, fax 43 6775094 oraz numerów do pracowników poszczególnych referatów,

5) dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej na indywidualne konta oraz dokonywanie opłat skarbowych na nr rachunku: 22 9279 0007 0024 0002 2000 0040.

 

 

Wójt Gminy Lutomiersk

/-/ Tadeusz Borkowski