Serwis Internetowy Urzędu Miasta i Gminy Lutomiersk

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na 2020/2021 r.

Uwaga

Zmiana Harmonogramu Odbioru Odpadów od kwietnia 2021 r

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lutomiersk

 

 Wójt Gminy Lutomiersk informuje, iż od 1 lipca 2020 r. zmienił się sposób rozliczenia z Firmą za świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 .) podstawę ustalenia wynagrodzenia za zagospodarowywanie odpadów komunalnych stanowi stawka za 1 tonę zagospodarowanych odpadów komunalnych.

 

W związku z powyższym Wójt Gminy Lutomiersk apeluje o racjonalne gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzrost ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych wiązać się będzie z wyższym kosztem odbioru odpadów, a w konsekwencji może doprowadzić do konieczności podjęcia decyzji o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawione są nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych.