ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 kwietnia 2020

Lutomiersk, dnia 03-04-2020

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W KAZIMIERZU” (RRGiZP.271.1.2020).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

Zakład Remontowo-Budowlany

Lasota Spółka jawna

Jacek Lasota, Jakub Lasota, Bartłomiej Lasota

  1. Barlickiego 2

97-200 Tomaszów Mazowiecki

(oferta na 3).

 

Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Gwarancja

Punktacja w kryterium cena – 60%

Punktacja w kryterium gwarancja – 40%

Ogólna punktacja

1

Konsorcjum

Lider:

OPOL-SKA

Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Wygonowa 81/13

45-402 Opole

Partner:

DAN BUD Damian Łuczyk

Szumsko 63

26-035 Raków

2.392.965,00

60 miesięcy

44,68

0,00

44,68

2

P.T.H.U. „VIOLBEX”

Wioletta Beczkowska

ul. Aleksandrowska 25/27

95-071 Rąbień

2.386.200,00

96 miesięcy

44,81

40,00

84,81

3

Zakład Remontowo-Budowlany

Lasota Spółka jawna

Jacek Lasota, Jakub Lasota, Bartłomiej Lasota

ul. Barlickiego 2

97-200 Tomaszów Mazowiecki

1.782.081,29

96 miesięcy

60,00

40,00

100,00

4

Conress Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Wareka 6

98-200 Sieradz

2.560.000,00

96 miesięcy

41,77

40,00

81,77

5

Zakład Remontowo-Budowlany

„GIPS-SERVICE”

Gracjan Robert Staniszewski

ul. Kuropatwińskiej 12a

95-100 Zgierz

2.179.836,75

96 miesięcy

49,05

40,00

89,05

6

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Budowlane

„LAUER” Przemysław Lauer

Piątkowisko 49a

95-200 Pabianice

2.792.592,00

96 miesięcy

38,29

40,00

78,29

7

F.H.U. „BUD-GIPS”

Zbigniew Borek

Luciejów 103

98-113 Buczek

1.888.246,00

96 miesięcy

56,63

40,00

96,63

8

SZOKMIR

Mirosław Szoka

ul. Uniejowska 20A

98-200 Sieradz

2.284.474,33

96 miesięcy

46,81

40,00

86,81

9

Zakład Robót Budowlanych

BUDOMAX

Arkadiusz Baś

Grabowiec 35E

98-200 Sieradz

2.171.500,00

96 miesięcy

49,24

40,00

89,24

10

PPHU Tadeusz Pędziwiatr

Przedłęcze 52

98-277 Brąszewice

2.694.800,36

96 miesięcy

39,68

40,00

79,68

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w dn. 09-04-2020r.