SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 października 2019

Lutomiersk, dnia 30-10-2019r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.19.2019).

 

Działając na podstawie art. 91 i 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) (dalej: pzp) Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych do oceny, ofertę wykonawcy:

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

  1. Skrajna 50

25-650 Kielce

(oferta na 2).

 

Poniżej Zamawiający przekazuje informację o złożonych ofertach:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto w zł.

Punktacja w kryterium cena – 100%.

Ogólna punktacja

1

MADURA

Gierasińska Anna

Kowala-Kolonia 12B

26-624 Kowala Stępocina

21.771,00

86,44

2

Rubikon II Firma Usługowo-Handlowa

Andrzej i Grzegorz Goraj

ul. Skrajna 50

25-650 Kielce

18.819,00

100,00

3

P.H.U. „DAW-TRANS DUO”

Dawid Podstawka

Kostomłoty Drugie

Bugajska 77

26-085 Miedziana Góra

19.005,00

99,02

4

Przedsiębiorstwo

Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„TOMRET”

Tomasz Przybylski

ul. Matejki 2

98-100 Łask

22.509,00

83,61

 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym Wykonawcą w dn. 05-11-2019r.