Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lipca 2019

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę sprawowania nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Lutomiersk w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkół Podstawowych w Lutomiersku
i Kazimierzu, gm. Lutomiersk”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w części dotyczącej termomodernizacji Szkoły Podstawowej
w Lutomiersku, ul. Piłsudskiego 1, 95-083 Lutomiersk.

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY - w załączonym pliku pdf