Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Szkoła Podstawowa w Lutomiersku

Salezjanska Szkoła Muzyczna w Lutomiersku

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mikołajewicach

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Jana Pawła II w Lutomiersku

Plac Tadeusza Kościuszki w Kazimierzu

Dolina Neru

Kościół Salezjanów

Dolina Neru

Kościół pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Lutomiersku

 • Kontakt

  Urząd Gminy Lutomiersk
  Pl .Jana Pawła II nr 11
  95-083 Lutomiersk


  tel: (43) 677 50 11
  fax: (43) 677 50 94
  email: ug@lutomiersk.pl *

  * Uwaga!!! Ze względu na filtry antyspamowe przyjmowane są tylko wiadomości z poprawnie wypełnionym adresem e-mail Urzędu Gminy jako odbiorcy (pole To:  w nagłówku wiadomości).

  URZĄD GMINY LUTOMIERSK ORAZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE SĄ CZYNNE DO ODWOŁANIA W GODZINACH:


  Poniedziałek - 7:30 - 16:30
  Wtorek -  7:30 - 15:30
  Środa  -  7:30 - 15:30
  Czwartek- 7:30 - 15:30
  Piątek - 7:30 - 14:30
   

  Epuap URZĄDU GMINY LUTOMIERSK (24i1qj4la4)

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego pn: SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.7.2020)

Lutomiersk, dnia 14-10-2020r.

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.7.2020).

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z póź. zm.) (zwaną dalej ustawą) niniejszym informuję, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: SUKCESYWNA DOSTAWA KRUSZYWA DOLOMITOWEGO DLA GMINY LUTOMIERSK (RRGiZP.271.7.2020) unieważniono na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Uzasadnienie

Postępowania postanowiono unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp ze względu na zaistnienie niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada postępowania polega na tym, iż wybrany Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.